CYFREITHWYR ANAFIADAU PERSONOL

Wrecsam, Caer, Llanrwst


Gall ein tîm Anafiadai Personol profiadol iawn eich cynghori yn llawn ynghylch unrhyw un o’r  niweidiau canlynol  yr ydych wedi eu ddioddef drwy ddim bai eich hun yn y 3 mlynedd ddiwethaf (neu 3 mlynedd ers i chi gyrraedd 18 oed os oeddech yn blentyn ar adeg y niwed):

  • Damweiniau Traffig ar y Ffordd
  • Llithro, baglu neu syrthio
  • Damwain yn y gwaith
  • Porth Hawliadau y Weinyddiaeth Gyfiawnder
  • Ymddiriedolaethau anafiadau personol

Rydym yn cynnig cymorth “Dim Ennill, Dim Ffî” ar gyfer achosion cymwys ac ym mhob achos rydym yn cynnig cyfweliad blaenorol rhad ac am ddim i ni gael cyfle i asesu eich achos a’ch cynghori.

Bydd aelod o’n tîm profiadol yn delio gyda’ch achos, rydym oll yn gymwys i ddelio gyda’ch achos mor effeithlon a mor effeithiol â phosibl.  Rydym yn medru cynnig gwasanaeth pwrpasol arbenigol i’n cleientydd gyda’r sylw personol sydd mor bwysig gan gleientydd.

 

Gwenno Price Jones Director

Gwenno Price-Jones

Director
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more

Melissa Bramwell

Associate
The Business Department, Employment Law, Personal Injury
Find out more

Cysylltwch âg Allington Hughes

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau anafiadau personol


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back