Gwasanaethau Landlordiaid a Thenantiaid

Wedi'i leoli yn Wrecsam, Caer a Llanrwst


Gyda mwy o ddeddfwriaeth yn rhoi pwysau ar landlordiaid preifat i gael eu materion mewn trefn, rydym wedi creu gwasanaeth ffî sefydlog sylfaenol i gwmpasu eich holl anghenion.

Gyda mwy o ddeddfwriaeth yn rhoi pwysau ar landlordiaid preifat i gael eu materion mewn trefn, rydym wedi creu gwasanaeth ffî sefydlog sylfaenol i gwmpasu eich holl anghenion.

Mae Allington Hughes yn un o’r ychydig ddarparwyr cyngor arbenigol ar gyfer Landlordiaid a Thenantiaid.

Gallwn gynorthwyo ym mhob sefyllfa  Landlord neu Denant, o Ddyled i Gyngor Ariannol gydag ystod eang o brofiad yn y materion canlynol;

  • Meddiant o’r cartref (gan gynnwys meddiant morgais);
  • Dadfeddiant o’r cartref (gan gynnwys troi allan anghyfreithlon);
  • Ceisio atgyweiriadau i lety rhent lle mae’r adferiad yn peri risg ddifrifol i niwed neu iechyd a diogelwch;
  • Cymorth digartrefedd ar gyfer pobl sy’n ddigartref neu sydd dan fygythiad o ddigartrefedd;
  • Gwaharddebau o dan Ddeddf Amddiffyn rhag Aflonyddu 1997 yng nghyd-destun materion tai a ASBO yn y Llys Sirol.
Alison Stace

Alison Stace

Rheolwr-Gyfarwyddwr
Dispute Resolution, Landlord and Tenant, Mediation
Find out more
Catrin

Catrin Williams

Cyfreithwraig
Dispute Resolution
Find out more
Gwenno Price Jones

Gwenno Price-Jones

Gyfarwyddwr
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more
John Partington

John Partington

Gyfarwyddwr
Dispute Resolution
Find out more
Stephen Foote is an experienced solicitor in our business department.

Stephen Foote

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Civil Litigation
Find out more
Tracey Powell

Tracey Powell

Gweithredydd Cyfreithiol Arweiniol
Landlord and Tenant, Dispute Resolution
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back