Prynu a Gwerthu Eiddo

Wrecsam, Caer, Llanrwst


Yn Allington Hughes mae gennym gyfoeth o brofiad ac arbenigedd o ran delio â phrynu, gwerthu a gosod eiddo preswyl a buddsoddiadau eiddo. Nid ydym yn dibynnu ar “weithwyr achos” a gallwch fod yn sicr o dderbyn gwasaneth personol. Bydd cyfreithiwr penodol ag arbenigedd yn y maes yn delio gyda’ch ffeil, a bydd yn gallu’ch arwain yn bersonol drwy’r broses.

P’un a ydych eisoes yn berchennog eiddo neu’n brynwr sy’n mentro  am y tro cyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael Trawsgludiaethwr gydag  arbenigedd a phrofiad, er mwyn sicrhau bod eich buddiannau yn cael eu diogelu ym mhob cam o’r broses drawsgludo.

Gallwn gynnig gwasanaeth wedi’i deilwra, sy’n darparu’r arweiniad personol sy’n angenrheidiol mewn materion mor bwysig.

Am ragor o wybodaeth am y broses o Brynu a Gwerthu eiddo preswyl, gweler ein Canllaw i Brynu Cartrefi y gellir ei lawrlwytho isod.

Rydym yn cynnig cyngor ar y gwasanaethau canlynol: –

  • Gwerthu a phrynu eiddo – Trawsgludo
  • Gosod a rhentu
  • Trosglwyddiadau eiddo
  • Morgeisi
  • Gwasanaethau eiddo ychwanegol

Rydym wedi derbyn achrediad Cynllun Trawsgludo Safonol Cymdeithas y Cyfreithwyr (CQS), cynllun sy’ cydnabod ansawdd a safonau uchel mewn trawsgludiadau eiddo preswyl. Mae’r achrediad yma yn gydnabyddiaeth  gan Gymdeithas y Gyfraith o’n hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth effeithlon o ansawdd uchel  i’n cleientiaid ac am ein harferion rheolaethau rhagorol.

Rydym yn gwmni achrededig ar gyfer y cynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru.

Rydym yn tanysgrifio i Borth Ar-lein y Gofrestrfa Tir, sy’n prosesu ceisiadau’n gyflymach ac yn lleihau’r ffioedd safonol, gan arbed arian i’n  cleientiaid. Mae gennym hefyd siaradwyr Cymraeg a all eich cynghori drwyddo draw.

Ben Whiting

Ben Whiting

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more
Gerallt Hughes

Gerallt Hughes

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property, Employment Law
Find out more
Ian Lewis Director

Ian Lewis

Gyfarwyddwr
Commercial Property, Buying and Selling Property
Find out more
Ian Edwards is a conveyancing solicitor.

Ian Edwards

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Julie Bryan

Julie Bryan

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Kathy Dodd

Kathy Dodd

Trawsgludwr Trwyddedig
Buying and Selling Property
Find out more
Martin Lewis Solicitor

Martin Lewis

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more
Rod Williams

Rodney Williams

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Sheila White

Sheila White

Paralegal
Buying and Selling Property
Find out more
Sioned McGlory

Sioned McGlory

Cyfreithwraig Cynorthwyol
Buying and Selling Property
Find out more

Don't just take our word for it

Testimonials from our clients

Get in touch with Allington Hughes

find out more about our property services


Contact Allington Hughes today to ensure that your matter is dealt with in an efficient and professional manner by fully qualified and experienced legal representatives.

Please feel free to call or email any of our offices for queries or questions you may have surrounding a case, we will endeavour to offer you straight forward jargon free advice before you decide on the course of action you would like to take.

Please note that e-mails are a non-secure method of communicating and we cannot guarantee that your e-mail will be received by us. We do have a filtering system in place, and would always recommend that if your e-mail is urgent, that you follow it up by telephone.

Wrexham 01978 291000 | Chester 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back