Cyfreithwyr Busnes a Masnachol

Darparu gwasanaeth ar draws Gogledd Cymru a Swydd Gaer


Os ydych chi’n berchen ar fusnes neu’n rheoli busnes, efallai y bydd angen cyngor arnoch ar y llu o faterion cyfreithiol sy’n codi mewn busnesau o bob math. Mae gennym dîm o gyfreithwyr profiadol yn Allington Hughes i’ch cynghori a’ch tywys chi.

P’un a rydych chi’n ceisio cyngor ar un mater, neu’n gofyn am gymorth parhaus, neu cymorth o ddydd i ddydd, rydym yn gweithredu gyda strwythur prisio tryloyw a byddwn pob amser yn eich hysbysu o lefel eich costau cyfreithiol wrth iddynt gronni.

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys cynghori a pharatoi dogfennau yn y meysydd ymarfer busnes canlynol:

 

Alison Stace

Rheolwr-Gyfarwyddwr
Dispute Resolution, Landlord and Tenant, Mediation
Find out more

Ben Whiting

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more

David Spalding

Cyfreithiwr
Commercial Property
Find out more

Gerallt Hughes

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property, Employment Law
Find out more

Ian Barnes

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more

Ian Edwards

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Ian Lewis Director

Ian Lewis

Gyfarwyddwr
Commercial Property, Buying and Selling Property
Find out more

John Partington

Gyfarwyddwr
Dispute Resolution
Find out more

Lucienne Sutton

Cyfreithiwr Ymgynghorol
Commercial Property
Find out more
Mark Evans Director

Mark Evans

Gyfarwyddwr
Agriculture, Buying and Selling Property
Find out more
Martin Lewis Solicitor

Martin Lewis

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more

Melissa Bramwell

Pennaeth yr Adran Busnes
The Business Department, Employment Law, Personal Injury
Find out more

Sioned McGlory

Cyfreithiwr Cynorthwyol
Buying and Selling Property
Find out more

Stephen Foote

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Civil Litigation
Find out more

Tracey Powell

Gweithredydd Cyfreithiol Arweiniol
Landlord and Tenant, Dispute Resolution
Find out more

Don't just take our word for it

Testimonials from our clients

Cysylltwch â ni

Siaradwch â ni am ein gwasanaethau busnes


Os oes angen cyngor neu gymorth ar eich busnes, cysylltwch â’n tîm naill ai trwy e-bost ar [email protected] neu drwy ddeialu’n uniongyrchol at Melissa Bramwell yn ein swyddfa Wrecsam ar 01978 295861 neu ein swyddfa yng Nghaer ar 01244 503920

Request call back