Cwrdd â'r tîm

yn Allington Hughes

Ar hyn o bryd mae gan y cwmni bedwar ar ddeg o gyfarwyddwyr a mwy na saith deg aelod o staff ar draws tair swyddfa yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer. Mae eu hethos hirsefydlog yn meithrin talent lleol ac ar yr un pryd yn cyflwyno gwaed newydd yn raddol i sicrhau bod eu hymgynghorwyr yn arweinwyr yn eu meysydd cyfreithiol arbenigol

Alison Stace

Alison Stace

Rheolwr-Gyfarwyddwr
Dispute Resolution, Landlord and Tenant, Mediation
Find out more
Alistair Jones

Alistair Jones

Ymgynghorydd
Powers of Attorney
Find out more

Angharad Hird

Cyfreithwraig
Cyfreithwraig
Find out more
Ben Whiting

Ben Whiting

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more
Bethan Mackinnon

Bethan Mackinnon

Cyfreithiwr
Wills, Trusts and Probate
Find out more
Catrin

Catrin Williams

Cyfreithwraig
Dispute Resolution
Find out more
David Spalding

David Spalding

Cyfreithiwr
Commercial Property
Find out more

Emily Carlisle

Cyfreithiwr
Criminal Law
Find out more
Gemma Beckett

Gemma Beckett

Cyfreithiwr Cynorthwyol
Wills, Trusts and Probate
Find out more
Gerallt Hughes

Gerallt Hughes

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property, Employment Law
Find out more
Grisial Llewelyn

Grisial Llewelyn

Gyfarwyddwr
Family Law, Divorce
Find out more
Gwenno Price Jones

Gwenno Price-Jones

Gyfarwyddwr
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more
Hannah Barnes

Hannah Barnes TEP

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more
Ian Barnes

Ian Barnes

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more
Ian Edwards is a conveyancing solicitor.

Ian Edwards

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Ian Lewis Director

Ian Lewis

Gyfarwyddwr
Commercial Property, Buying and Selling Property
Find out more
Iona Davies

Iona Davies

Rheolwr Swyddfa
Wills, Trusts and Probate
Find out more
John Marshall

John Marshall

Cyfreithiwr
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more
John Partington

John Partington

Gyfarwyddwr
Dispute Resolution
Find out more
Julie Bryan

Julie Bryan

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Justine Reynolds

Justine Reynolds

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Family Law, Divorce
Find out more
Kathy Dodd

Karl Beckett TEP

Gyfarwyddwr
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more
Kathy Dodd

Kathy Dodd

Trawsgludwr Trwyddedig
Buying and Selling Property
Find out more
Kelly Griffiths

Kelly Griffiths

Cyfreithwraig Cynorthwyol
Family Law
Find out more
Lucienne is a consultant solicitor in our business department.

Lucienne Sutton

Cyfreithiwr Ymgynghorol
Commercial Property
Find out more
Mark Evans Director

Mark Evans

Gyfarwyddwr
Agriculture, Buying and Selling Property
Find out more
Martin Lewis Solicitor

Martin Lewis

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more
Melissa Bramwell is Head of Business

Melissa Bramwell

Pennaeth yr Adran Busnes
The Business Department, Employment Law, Personal Injury
Find out more
Melissa Griffiths

Melissa Griffiths

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more
Natalie Evans

Natalie Evans

Paralegal
Buying and Selling Property
Find out more
Patrick Geddes

Patrick Geddes

Cyfreithiwr
Criminal Law
Find out more
Paul Tomlinson

Paul Tomlinson

Rheolwr Cyfrifon
Accounts Manager
Find out more
Rod Williams

Rodney Williams

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Roxanna Richardson

Roxanna Richardson

Paralegal
Paralegal
Find out more
Ruth Storry

Ruth Storry

Rheolwr Cyfleusterau
Facilities Manager
Find out more
Sally Stanway is an experienced family solicitor.

Sally Stanway

Cyfreithiwr Cynorthwyol
Associate Solicitor
Find out more
Sheila White

Sheila White

Paralegal
Buying and Selling Property
Find out more
Sioned McGlory

Sioned McGlory

Cyfreithwraig Cynorthwyol
Buying and Selling Property
Find out more
Stephen Foote is an experienced solicitor in our business department.

Stephen Foote

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Civil Litigation
Find out more
Steve Davies

Steve Davies TEP

Gyfarwyddwr
Wills, Trusts and Probate
Find out more
Stuart Duckett

Stuart Duckett

Cyfreithiwr
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more
Tracey Powell

Tracey Powell

Gweithredydd Cyfreithiol Arweiniol
Landlord and Tenant, Dispute Resolution
Find out more
Val Stewart

Val Stewart

Aelod cyswllt o CILEx
Wills, Trusts and Probate
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back