Cwrdd â'r tîm

yn Allington Hughes

Ar hyn o bryd mae gan y cwmni bedwar ar ddeg o gyfarwyddwyr a mwy na saith deg aelod o staff ar draws tair swyddfa yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer. Mae eu hethos hirsefydlog yn meithrin talent lleol ac ar yr un pryd yn cyflwyno gwaed newydd yn raddol i sicrhau bod eu hymgynghorwyr yn arweinwyr yn eu meysydd cyfreithiol arbenigol

Alison Stace

Rheolwr-Gyfarwyddwr
Dispute Resolution, Landlord and Tenant, Mediation
Find out more

Alistair Jones

Ymgynghorydd
Powers of Attorney
Find out more

Angharad Hird

Cyfreithiwr
Cyfreithiwr
Find out more

Ben Whiting

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more

Bethan Mackinnon

Cyfreithiwr
Wills, Trusts and Probate
Find out more

Catrin Williams

Cyfreithiwr dan Hyfforddiant
Dispute Resolution
Find out more

David Spalding

Cyfreithiwr
Commercial Property
Find out more

Emily Carlisle

Cyfreithiwr
Criminal Law
Find out more

Gemma Beckett

Cyfreithiwr Cynorthwyol
Wills, Trusts and Probate
Find out more

Gerallt Hughes

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property, Employment Law
Find out more

Grisial Llewelyn

Gyfarwyddwr
Family Law, Divorce
Find out more

Gwenno Price-Jones

Gyfarwyddwr
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more

Hannah Barnes TEP

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more

Ian Barnes

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more

Ian Edwards

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more
Ian Lewis Director

Ian Lewis

Gyfarwyddwr
Commercial Property, Buying and Selling Property
Find out more

Iona Davies

Rheolwr Swyddfa
Wills, Trusts and Probate
Find out more

John Marshall

Cyfreithiwr
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more

John Partington

Gyfarwyddwr
Dispute Resolution
Find out more

Julie Bryan

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more

Justine Reynolds

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Family Law, Divorce
Find out more

Karl Beckett TEP

Gyfarwyddwr
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more

Kathy Dodd

Trawsgludwr Trwyddedig
Buying and Selling Property
Find out more

Kelly Griffiths

Cyfreithiwr Cynorthwyol
Family Law
Find out more

Lucienne Sutton

Cyfreithiwr Ymgynghorol
Commercial Property
Find out more
Mark Evans Director

Mark Evans

Gyfarwyddwr
Agriculture, Buying and Selling Property
Find out more
Martin Lewis Solicitor

Martin Lewis

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more

Melissa Bramwell

Pennaeth yr Adran Busnes
The Business Department, Employment Law, Personal Injury
Find out more

Melissa Griffiths

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more

Natalie Evans

Paralegal
Buying and Selling Property
Find out more

Patrick Geddes

Cyfreithiwr
Criminal Law
Find out more

Paul Tomlinson

Rheolwr Cyfrifon
Accounts Manager
Find out more

Rodney Williams

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property
Find out more

Ruth Storry

Rheolwr Cyfleusterau
Facilities Manager
Find out more

Sally Stanway

Cyfreithiwr
Solicitor
Find out more

Sheila White

Paralegal
Buying and Selling Property
Find out more

Sioned McGlory

Cyfreithiwr Cynorthwyol
Buying and Selling Property
Find out more

Stephen Foote

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Civil Litigation
Find out more

Steve Davies TEP

Gyfarwyddwr
Wills, Trusts and Probate
Find out more

Stuart Duckett

Cyfreithiwr
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more

Tracey Powell

Gweithredydd Cyfreithiol Arweiniol
Landlord and Tenant, Dispute Resolution
Find out more

Val Stewart

Aelod cyswllt o CILEx
Wills, Trusts and Probate
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back