Allington Hughes Law

Make Enquiry

3 SWYDDFA

Wrecsam, Caer, Llanrwst

Sef. 1826

yn Wrecsam, Gogledd Cymru

Croeso i Allington Hughes

Defnyddio ein harbenigedd i’ch cynorthwyo chi


Croeso i’n gwefan newydd. Mae Allington Hughes yn gwmni cyfreithiol uchel eu parch a sefydlwyd yn 1826, sy’n parhau i dyfu o nerth i nerth gyda swyddfeydd yn Wrecsam, Caer a Llanrwst.

Mae llwyddiant a chyflawniadau ein cwmni yn seiliedig ar ymdrechion ein pobl, ac anghenion ein cleientiaid. Mae ein cwmni wedi mynd trwy nifer o newidiadau cyffrous dros y blynyddoedd, gyda’r flaenoriaeth o ddarparu gwasanaeth cyfreithiol wedi’i deilwra i’n cleientiaid. Ein hymrwymiad i’n cleientiaid yw’r hyn sy’n ein gyrru, ac rydym yn falch o gael aelodau ffyddlon o staff sy’n gwneud Allington Hughes yr hyn ydyw heddiw.

Ein ethos yn Allington Hughes yw trin ein cleientiaid â pharch, gwrando, bod yn ddibynadwy ac ymfalchïo yn yr hyn a wnawn. Yn syml, rydym yn feddylgar ac eisiau’ch helpu chi.

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig

Tystebau gan ein cleientiaid

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back