Cyfreithwyr Cyfraith Amaethyddol

Gogledd Cymru a Chaer


Mae gan ein tîm Cyfraith Amaethyddol a leolir ar draws tair swyddfa yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer gysylltiadau cryf â’r gymuned ffermio a diddordeb brwd yn y diwydiant amaethyddol. Rydym yn deall pryderon ffermwyr heddiw, a phwysigrwydd cyngor cyfreithiol, cost effeithiol, ymarferol.

Rydym yn gweithio’n rheolaidd gydag amrywiaeth o gleientiaid ar ystod eang o faterion ffermio ac amaeth. Mae llawer o deuluoedd wedi bod yn gleientiaid ers cenedlaethau, gan gynnwys tirfeddianwyr, tenantiaid a busnesau cysylltiedig.

Gall ein cynghorwyr profiadol yn Allington Hughes eich cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau am faterion amaethyddol, gan gynnwys: –

 • Prynu a Gwerthu Ystadau, Ffermydd a Thir
 • Gweithredu eich Busnes – Partneriaethau a Chwmnïau
 • Tenantiaethau a Chytundebau Pori
 • Cynllunio Treth ac Ystadau
 • Cytundebau Ffermio a Chytundebau Ffermio’n Rhannol
 • Arallgyfeirio
 • Materion Troseddol a Rheoleiddiol
 • Apêl CAP
 • Materion tir ac anghydfodau
 • Cynllunio Olyniaeth – Cyngor Ewyllysiau ac Ymddiriedolaethau
 • Ysgariad a/neu Wahanu
 • Achosion Damweiniau ac Anafiadau Personol

Allington Hughes yw prif gwmni Cyfraith Amaethyddol Gogledd Cymru, wedi ein dewis gan yr NFU am ein harbenigedd yn y diwydiant hwn.  Mae ein penodiad fel Cwmni Panel Cyfreithiol yr NFU ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru yn adlewyrchu ein profiad a’n hanes profedig mewn materion amaethyddol a garddwriaeth. Os ydych chi’n aelod o’r NFU, cysylltwch â’n swyddfa Llanrwst neu Wrecsam am ragor o wybodaeth.

Alison Stace

Alison Stace

Rheolwr-Gyfarwyddwr
Dispute Resolution, Landlord and Tenant, Mediation
Find out more
Ben Whiting

Ben Whiting

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more

Agricultural Law

Find out more
Gwenno Price Jones

Gwenno Price-Jones

Gyfarwyddwr
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more
Ian Barnes

Ian Barnes

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more
John Marshall

John Marshall

Cyfreithiwr
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more
John Partington

John Partington

Gyfarwyddwr
Dispute Resolution
Find out more
Lucienne is a consultant solicitor in our business department.

Lucienne Sutton

Cyfreithiwr Ymgynghorol
Commercial Property
Find out more
Mark Evans Director

Mark Evans

Gyfarwyddwr
Agriculture, Buying and Selling Property
Find out more

Agricultural Law

Find out more
Stephen Foote is an experienced solicitor in our business department.

Stephen Foote

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Civil Litigation
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back